Manuele Lymfedrainage

Manuele Lymfedrainage

Wat is Manuele Lymfdrainage?

! (Manuele Lymfedrainage is een behandeling en geen massage!)

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas). 

Deze processen via het lichaamsvocht noemen we “de waterhuishouding”.
Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Hoe gaat het in z’n werk?

Bij de Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een héél zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen, waarbij de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfstelsel.

Behandelingsfasen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

Ontstuwingsfase (kuur) &

Onderhoudsfase

De ontstuwingsfase

In deze fase worden behandelingen ingezet om zo snel en zoveel mogelijk vermindering van het oedeem te bewerkstelligen. Dit wordt ook wel de complexe fysische ontstuwingstherapie (CFO) genoemd. Het is een fase waarbij soms wel dagelijks behandeld wordt (kuur behandeling).
Afhankelijk van uw klacht, bestaat de ontstuwingsfase uit ca. 10 behandelingen.

De onderhoudsfase

In deze fase valt er geen vermindering van het oedeem meer te verwachten. De nadruk ligt op het stabiel houden van het lymfoedeem en het voorkomen van complicaties. Daarbij blijven dezelfde behandelingen als in de ontstuwingsfase van kracht, maar minder frequent.

Lymfetaping kan als aanvulling aan de behandeling met manuele lymfedrainage worden toegevoegd, maar kan ook als zelfstandige behandeling volstaan.
Zie bij Lymfetaping.