Algemene Voorwaarden cursus

Inschrijving:
* Inschrijven voor een cursus of workshop bij Wellnesspraktijk Alphen kan uitsluitend via het inschrijfformulier op de website.
* U ontvangt binnen maximaal 5 werkdagen na aanmelding een bevestiging en factuur.
* Prijzen zijn in Euro.
* Cursusgeld dient voor de aangegeven betalingstermijn te zijn voldaan, bij het niet tijdig voldoen van het verschuldigde
  bedrag worden kosten berekend. Bij het blijvend in gebreke blijven wordt de vordering uit handen gegeven.

Annulering:
*
Indien een cursist voor aanvang van de cursus afziet van deelname, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

Annuleringskosten:
Bij afmelding binnen 2 weken voor aanvang:  100%
Bij afmelding binnen 2-4 weken voor aanvang: 50%
Bij afmelding binnen 4-6 weken voor aanvang  25%
Bij afmelding 6 weken of meer voor aanvang:   10%

* Voor in company trainingen gelden andere annuleringsvoorwaarden. Deze worden per offerte beschreven.

* Wellnesspraktijk Alphen behoudt zich het recht voor, een cursus bij onvoldoende inschrijvingen maximaal
  een week voor aanvang te annuleren. Een passend alternatief zal worden aangeboden.
  Ook bestaat de mogelijkheid het reeds betaalde cursusgeld te restitueren.

Kortingen:
* Bij inschrijving van een groep van minimaal 4 personen wordt een korting van 10% gegeven p.p.
* Deze korting is alleen geldig indien de inschrijving van alle deelnemers gelijktijdig geschiedt,
  voor dezelfde cursus en dezelfde cursusdatum.

Lesmateriaal/Auteursrechten
* Alle rechten van het door Wellnesspraktijk Alphen verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie
  berusten bij Wellnesspraktijk Alphen.
  Zonder schriftelijke toestemming van Wellnesspraktijk Alphen is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de
  verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor onderwijs die
  niet door Wellnesspraktijk Alphen worden verzorgd.

Beeldmateriaal:
* Het is voor onze cursisten niet toegestaan om tijdens de training beeld- en geluidsopnames te maken van de training.

Aansprakelijkheid:
* Elke deelname aan een cursus is voor eigen risico van de cursist.
  Wellnesspraktijk Alphen is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook.

Gezondheidsverklaring:
* Cursist geeft middels inschrijving aan, lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat deze zelf
   volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid.
   Wellnesspraktijk Alphen is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

 

Met het inschrijven voor onze cursussen verklaart u zich akkoord met bovenstaande voorwaarden.