Privacyverklaring van Wellnesspraktijk Alphen

Wellnesspraktijk Alphen is een professionele praktijk waar u terecht kunt voor diverse soorten massages, Orthomoleculaire therapie, cursussen en trainingen.

Contact gegevens:

Adres: Abeelstraat 2
2404 VZ te Alphen aan den Rijn
website: www.wellnesspraktijk.nl
e-mail: info@wellnesspraktijk.nl
Telefoonnummer: 06-36 18 37 26

Wellnesspraktijk Alphen vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en e-mailadres.
Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gehouden, waarbij naar uw (medische) persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen.

Bij het maken van een massage of orthomoleculaire therapie afspraak, inschrijving voor een cursus of workshop, verstrekt u ons uw persoonsgegevens en geeft u toestemming voor het verwerken hiervan en gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Een overzicht van de gegevens die wij aan u vragen:

Voornaam en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Telefoonnummer
E-mailadres
Beroep en werkomstandigheden
Sport/hobby’s
Bijzonderheden gezondheid

* Wellnesspraktijk Alphen verwerkt uw (medische) persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Om de behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een
verantwoordelijke en veilige manier een behandeling te kunnen geven.
-Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.
-Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
-Voor het afhandelen van de betaling.

De persoonsgegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.
De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden zorgvuldig bewaard. Wellnesspraktijk Alphen houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna deze worden vernietigd..

* U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact met ons op.

Dit privacy statement is opgesteld in mei 2018.